Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri keskpingevõrgu varustuskindluse parendamiseks. Tähtaeg 19. august.

12. august 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Võrumaa, Võru vald, Võru-Munamäe fiidri keskpingevõrgu varustuskindluse parendamiseks (IL2272).
Hankelepingu või hanke lühikirjeldus:
- Ehitusprojekt: Leonhard Weiss Energy AS, IL2272-1
- Ehitusluba: Võru Vallavalitsus 05.11.2014 nr 1411219/02265, EHR kood: 220715846
- Elektrilevi tellib:
1. Mastivõimsuslüliti Mõksi LP 10kV
2. Kõrgepingeseadme RM6(kaugjuhitav)
3. Komplektalajaama 10/0,4 HEKA 1VM1000 (kaugjuhitav alajaam).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga.
- Enne ehitustööde algust kutsuda ehitaja poolt kokku objekti avakoosolek kooseisus: käidukorraldaja, projektijuht. Peale koosolekut vormistada protokoll Elektrilevi OÜ vormil V165
- Rooba ja Kose Valgjärve alajaama 10kV jaotusseadmes võimsuslülitite seadistamise ja toimimise kontrolli tellib ehitaja Elektrilevi OÜ automaatikaosakonnast ja teostatakse nende poolt arvutatud sätete alusel vastavalt võrgu konfiguratsiooni hetkeseisule.
- Samuti tuleb teostada MLV paigaldusjärgne kontroll (info failina kaasas).
- Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning Elion Ettevõtted AS -ga (vastavalt kooskõlastuse tingimustele) sidekaabli asukoha täpseks määramiseks ning tähistamiseks.
- Tööd teostada Elektrilevi OÜ vastava piirkonna käidukorraldajaga kooskõlastatult, teavitada Elektrilevi OÜ vastava piirkonna mõõtesektorit ja kohalikku omavalitsust.
- Olemasolev trafo Rooba AJ tõstetakse ümber uude Rooba alajaama.
Tööde kestus: 21. august - 6. november 2015.
Pakkumised esitada 19.08.2015 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

VÕRUMAA, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 19. august 2015
Tööde kestus 21. august - 6. november 2015