Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange jäätõrjekemikaalide ostmiseks. Tähtaeg 28. september.

13. august 2015
Kaitsevägi kuulutab välja avatud hanke lennuraja jäätõrjekemikaalide ostmiseks.  Hankija teeb pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanketeates (HT) ja hankedokumentides (HD) olevatele tingimustele. Riigihanke eesmärgiks on Kaitseväe varustamine vedela ja granuleeritud jäätõrjekemikaalidega lennuvälja hooldamise tarbeks.
Maksumuse vahemik alates: 750 000 €.
Maksumuse vahemik kuni: 1 000 000 €.
Raamlepingu kestus: 36 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28. september 2015 kell 10:00.
LISATEAVE
  1)Huvitatud isikud saavad HT ja HD kohta küsida selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi e-riigihangete (eRHR) keskkonna teabevahetuse lehe. Pöördumine tuleb esitada eesti keeles, kogu kirjavahetus hankemenetluse raames toimub eesti keeles. Samuti toimub asjaajamine eduka pakkujaga hankelepingute (HL) täitmisel eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele, tõenditele, õienditele jm peab olema lisatud tõlge eesti keelde. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused eRHR keskkonna teabevahetuse lehele, mis saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile eRHR keskkonnas käesoleva riigihanke juurde registreerunud isikutele. Hankija jagab selgitusi ja vastab küsimustele ainult kirjalikult ning eesti keeles.
2)Hankija eelistab eRHR kaudu esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.
3)Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad eRHR keskkonnas hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite sh tarkvara töös. Hankija ei vastuta eRHR keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
4)Hankijal on õigus igal ajal enne HL sõlmimist tagasi lükata kõik pakkumused, kui kõik pakkumused ületavad HL eeldatavat maksumust või hankija reaalseid rahalisi võimalusi või kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jätkamise käesolevatel tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides) või HL sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks enam hankija varasematele vajadustele või ootustele.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 717 1190
Map-pin

Asukoht

Ämari, Lääne-Harju vald, HARJUMAA, Eesti
,Ämari, Lääne-Harju vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 28. september 2015
Tööde kestus 36 kuud