Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul pastoraadi pargi maastikukujunduse põhiplaan.

14. august 2015
Muhu Vallavalitsus sõlmis 2014.aastal Keskkonnainvesteeringute Keskusega lepingu  3-2_7/650-4/2014 projekti  „Muhu pastoraadi pargi maastikukujunduse põhiprojekti koostamine ning  Muhu pastoraadi pargi ja Muhu kirikuaia hoolduskava koostamine“ ellu viimiseks. Projektiga on kavandatud  Muhu Vallavalitsusele kuuluvale looduskaitsealusele Liiva pargile (Muhu pastoraadi pargile), kaitstav loodusobjekt KLO1200140, asukoht Muhu vallas Liiva külas Hariduse maaüksusel, kinnistu registriosa 3744134, katastriüksuse tunnus 47801:004:0597, maastikukujunduse põhiprojekti koostamine. Põhiprojekti koostamise eesmärgiks on tagada pargi kui mälestise looduskaitseliste ja muinsuskaitseliste väärtuste esiletoomine ja säilimine, kus antakse pargi kavandi täpsustatud lahendus koos vajalike rajatiste ja tarindite täpsustatud tehniliste lahendustega. Välja tuuakse kavandatavate muudatuste või ennistuste täpne kirjeldus, pargi kompositsiooni käsitluse kirjeldus.
Samuti koostatakse hoolduskavad Muhu pastoraadi pargile ja Muhu kirikuaiale (asukoht Muhu vallas Liiva külas paiknev Kiriku maaüksus, kinnistu registriosa 3586934, katastriüksuse tunnus 47801:004:0562), kus pannakse paika konkreetsemad eesmärgid ja tegevuskava territooriumi korrastamiseks ja säilitamiseks. Muhu pastoraadi pargi hoolduskavas tehakse ka ettepanek pargi piiride muutmiseks. Praeguse pargi territooriumist on ca 1,6 ha jäänud ehitiste alla, samas on kasutamata võimalused siduda ühtseks tervikuks praegune säilinud ajalooline pargiosa ja uus osa vanas ajaloolises keskkonnas.
Muhu pastoraadi pargi maastikukujunduse põhiplaani avalik väljapanek toimub 13.08-26.08.2015.a. Muhu Vallavalitsuse ruumides, aadressiga Muhu vald, Liiva küla, Vallamaja.
Avalik arutelu toimub 26.augustil 2015.a kell 13 Muhu valla maa-ameti ruumides.
Lisainfo: Annika Auväärt, tel 453 0674, 5622 1922; annika@muhu.ee 

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Muhu Vallavalitsus , Liiva, Muhu vald
+372 4548980 vald@muhu.ee
Projekteerimine
Briefcase
+372 523 8528 mihkel@asumarhitektid.ee
Map-pin

Asukoht

Muhu vald, SAAREMAA, Eesti
,Muhu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil