Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimistöödeks. Tähtaeg 25. august.

14. august 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Võrumaa Haanja vald Raagi AJ F3 rekonstrueerimistöödeks IL2807.
Tööd teostada vastavalt joonisele ja töödemahtude tabelile.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Enne tööde teostamist võtta ühendust piirkonna käidukorraldaja, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Töö üleandmiseks nõutud dokumendid:
1. Töö üleandmise akt
2. Teostusjoonis lihtalusel
3. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva tehnilise kontrolli aruanne
4. Maandustakistuse mõõtmise protokoll
5. Kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematuse kontrolli protokoll
6. Kaitse rakendustagatise kontrollimise protokollid
7. Isolatsioonitakistuse mõõtmise protokoll
8. Ristmeväljade/ gabariidi mõõtmise akt
9.Tagastuva materjali üleandmise-vastuvõtmise akt
10. Tagastuva metalli kaalumiskviitung
11. Fotod üleantavast tööst
12. Tellimus
13. Materjali arve-saateleht.
Alajaamade, elektrikilpide, kaabelliinide ja sektsioneerivate mastilülitite (SZ-liinilüliti - lahutuspunkt madalpinge õhuliinil) projekteerimisel või ehitamisel tuleb vastavalt standardile (P346 0, 4-20 kV võrgustandard - tähistused) need unikaalselt tähistada nimede/numbritega. Operatiivtähiseid väljastab käiduosakonna andmehalduse sektor optahis@elektrilevi.ee.
Tööde kestus: 28. august - 28. oktoober 2015.
Pakkumised esitada 25.08.2015 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Rõuge vald, VÕRUMAA, Eesti
,Rõuge vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 25. august 2015
Tööde kestus 28. august - 28. oktoober 2015