Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri kliendiprobleemi lahendamiseks. Tähtaeg 31. august.

24. august 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Saaremaa Pöide vald Mui küla Tornimäe F1 kliendiprobleemi lahendamiseks IS1690. Käesolevate projektiga IS1690 on lahendatud Saaremaa Pöide vald Mui küla Tornimäe F1 kliendiprobleemi lahendamine.
Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
NB! Pakkumuse tagatis 300,00 eurot.
TÄHELEPANU! Vähemalt 2 nädalat enne Mui küla tarbijate üleviimist uue alajaama toitele teavitada sellest ELV ehituse projektijuhti (alajaamale vajalik kontsentraatori paigaldus).
ELV poolt 50kVA MAJ trafo.
Kavandatav alguskuupäev: 01.09.2015.
Kavandatav lõppkuupäev: 09.11.2015.
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 300 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Info ja dokumendid: E-riigihangete register.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31. august 2015 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 7771545 info@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Mui küla
Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
Mui küla,Saaremaa vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 31. august 2015
Tööde kestus 01. september - 09. november 2015