Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimistöödeks. Tähtaeg 7. detsember.

01. detsember 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Põlvamaa Valgjärve vald ja Tartumaa Kambja vald Timmermanni AJ F3 rekonstrueerimistöödeks IL2632,IL2620.
Ehitustööd teostada Keskkonnaprojekt OÜ poolt koostatud ehitusprojekti järgi "Timmermanni aj. F-3 kliendiprobleemi lahendamine IL2632 ja F-3 rikete vähendamise investeering IL2620". Paberkandjal projekti saab projektijuhi käest.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
Arvestada projektis toodud tehnovõrkude ja maaomanike kooskõlastuse tingimustega. Peale tööde teostamist edastada teostusdokumentatsioon Kambja ja Valgjärve vallavalitsustele. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsustesse esitatud dokumentide registreerimise kinnitused. Enne tööde teostamist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida avakoosolekul kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Hankida ja paigaldada alajaama kaoarvestussüsteem. Mõõteseadmetes töötamiseks vajalikud tööülesanded tellida läbi projektijuhi.
NB! Puurimiseks kasutada nõuetekohast punast kaablikaitsetoru. Veetoru kasutamine on keelatud!
Kaevikute ja teede taastamine jääb vaegtöösse peale maapinna tahenemist.
ELV poolt tellitavad materjalid (AJ ja trafo) saab kätte veebrualri algul 2016.a.
Pakkumised esitada 07.12.2015 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Põlva- ja Tartumaa
MITU MAAKONDA, Eesti
Põlva- ja Tartumaa Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 7. detsember 2015