Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud planeering elamute rajamiseks.

11. detsember 2015
Otepää Vallavalitsus on algatanud Otepää külas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Otepää külas ning hõlmab Pihlaka katastriüksust (katastritunnus 63602:001:1170, pindala 1,04 ha, sihtotstarve 100% elamumaa) ja Lombiveere katastriüksust (katastritunnus 63602:001:0950, pindala 2,6 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Kokku on planeeritava ala pindala 3,64 ha. Planeeritav ala asub endise Otepää sovhoosi keskuse piirkonnas, kus asuvad elamukrundid, korterelamud, lasteaed, tootmishooned ja töökojad. Detailplaneeringu eesmärk on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste jagamine, elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste maakasutuse juhtotstarve pereelamu maa. Üldplaneeringu (ptk 3.1) alusel on pereelamumaa kruntimisel kohustuslik koostada detailplaneering. Üldplaneering (ptk 2.2.2) toetab kompaktse asustusega alade väljaarendamist, pereelamu maaüksuste jaotamist väiksemateks kruntideks ja neile ehitusõiguse määramist. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu suundadega. Detailplaneeringu raames on vaja koostada keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang ja küsida Keskkonnaameti seisukohta KSH algatamise vajaduse kohta.

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 766 4800, 515 7139 vald@otepaa.ee
Map-pin

Asukoht

OTEPÄÄ, VALGAMAA, Eesti
 OTEPÄÄ, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala 3,64 ha