Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange soojuse ostmiseks. Tähtaeg 5. jaanuar.

14. detsember 2015
Osaühing Velko AV Kreutzwaldi tn.6 Kehra, kutsub osalema soojuse ostu konkursil. Konkurss viiakse läbi vastavalt Kaugkütteseadusele, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusele nr.47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika“ ning käesoleva pakkumise kutse dokumentides kehtestatud tingimustele.
 Soojustoodangu aastane kogumaht on kuni 20 GWh ning uue käitise soojusvõimsus 6,5 MW, mis sisaldab 1,5 MW tipu ja reserv soojusvõimsust.
 Käitise operaator on kohustatud tagama võrguettevõtja varustamise soojusega alates kolm aastat peale lepingu sõlmimist.
 Soojuse müügileping võrguettevõtja ja konkursi võitnud käitise operaatori vahel sõlmitakse tähtajaga 12 aastat alates käitisega soojuse tootmise alustamisest.
  Pakkumises esitatud soojuse hind ei vabasta käitise operaatorit kohustusest kooskõlastada soojuse piirhind Konkurentsiametiga Kaugkütteseaduse §9-s sätestatud korras. Lepingus sätestatud hinna ja kooskõlastatud piirhinna erinevuse korral kuulub alati kohaldamisele madalam.
 Pakkuja kvalifitseerimine toimub vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusele nr. 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika“ §11-le ja arvestades Pakkumise kutse dokumentides osa I pakkumise kutse punktis 3 esitatud kvalifitseerimise tingimusi.
 Pakkuja peab esitama pakkumise koosseisus pakkumise tagatise 3000€
 Pakkumine peab olema vormistatud eesti keeles. Kõik muukeelsed dokumendid peavad olema tõlgitud eesti keelde, tõlkebüroo poolt.
  konkursi käigus antud selgitused ja muudatused avaldatakse OÜ Velko AV kodulehe aadressil www.velko.ee/hanked/ Otseteavituse saamiseks pakkuja e-posti aadressile palume saata taotlus aadressile: velko@velko.ee
  Pakkumised tuleb tuua või saata OÜ Velko AV, aadressile Kreutzwaldi 6, Kehra 74307, Harjumaa, Eesti
  Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.01.2016 kell 10.00

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 608 5564 velko@velko.ee
Map-pin

Asukoht

Anija vald, HARJUMAA, Eesti
 Anija vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. jaanuar 2016