Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel detailplaneeringu eskiislahenduse keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne üksikelamute ehitamiseks.

21. detsember 2015
Harku Vallavalitsus teatab Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36 maaüksuste ja Keila metskond 1 maaüksuse osa ning nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused kavandada planeeritavale alale kuni 10 elamumaa krunti üksikelamute ehitusõigusega üldplaneeringus määratud hajaasustuse põhimõtteid järgides. Samuti moodustada olemasolevatele avaliku kasutusega teedele  transpordimaa krundid, ning lahendada juurdepääs olemasolevale lautrikohale.  Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH aruandega saab tutvuda 22.12.2015-21.01.2016 Harku valla koduleheküljel www.harku.ee ja tööajal Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu).
KSH aruande ja eskiislahenduse kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Harku Vallavalitsusse aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu, 76901 Harjumaa või e-posti aadressil harku@harku.ee kuni 21.01.2016 ja avalikul arutelul.
KSH aruande avalik arutelu ja eskiislahenduse tutvustamine toimub 25.01.2016 kell 17.00 Harku vallamaja saalis.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 665 4100 bfc@bfc.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 655 2773
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 740 9800 hendrikson@hendrikson.ee
Map-pin

Asukoht

Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36
Vääna-Jõesuu, Harku vald, HARJUMAA, Eesti
Urgumetsa, Almare tee 26, Aruheina tee 34, Aruheina 36 Vääna-Jõesuu, Harku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil