Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange prügila liitumisühenduse ehitustöödeks. Tähtaeg 7. jaanuar.

31. detsember 2015
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Pärnumaa Paikuse vald Põlendmaa prügila liitumisühenduse ehitustöödeks LP2660. Teostada ehitustööd vastavalt projektile LP2660 ja tööde mahtude tabelile. Liitumispunkt: Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.
"6727" alajaam on tarneks valmis hiljemalt 1. veebruaril.
Trafo 400 kVA on tarneks valmis hiljemalt 18. jaanuaril.
Objektil tagastuv materjal - HEKA1VM250; trafo 160 kVA ja liitumiskilp ABB CDC060 tagastada SLO lattu vastavalt Elektrilevi korrale.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Vana arvesti tagastada mõõteteenuste lattu. Enne tööde teostamist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Hankida ja paigaldada 2-tariifne arvestussüsteem ja koostada Tööülesanne. Riigimaanteede teemaal töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist. Alajaamade, elektrikilpide, kaabelliinide ja sektsioneerivate mastilülitite (SZ-liinilüliti - lahutuspunkt madalpinge õhuliinil) projekteerimisel või ehitamisel tuleb vastavalt standardile (P346 0,4 - 20 kV võrgustandard - identifitseerimine ja tähistamine) need unikaalselt tähistada nimede/numbritega. Operatiivtähiseid väljastab Käiduosakonna Varaandmete haldussektor optahis@elektrilevi.ee. Üle 100A arvestite logistika toimub läbi AS Esvika Elekter.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida Tellijaga ja vormistada reservi kasutamise kokkulepe.
Kavandatav alguskuupäev: 12.01.2016
Kavandatav lõppkuupäev: 16.03.2016
Pakkumuste esitamise tähtaeg:  07.01.2016 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Põlendmaa, PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
 Põlendmaa, PÄRNU, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 7. jaanuar 2016
Tööde kestus 12. jaanuar - 16. märts 2016