Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange koopiapaberi ostmiseks. Tähtaeg 19. jaanuar.

04. jaanuar 2016
Rapla Vallavalitsus kuulutab välja hanke Rapla valla hallatavate asutuste koopiapaberi hankimiseks. Riigihanke objektiks on Rapla valla hallatavate asutuste A4, A3 formaadis valge koopiapaberi hankimine. Koopiapaber peab olema probleemideta kasutatav tänapäeva kontoriseadmetes (koopiamasinates, tindi- ja laserprinterites ning kõiki neid funktsioone ühendavates kombain-tüüpi seadmetes) ja peab tagama seadmetes paberist sõltuva tõrgeteta töö. Hange hõlmab ka koopiapaberi kohalevedu Rapla vallas hankija esitatud tellimuste alusel, arvestades tellimuse miinimumkogust. Kohaleveo teenustasu peab sisalduma paberi hinnas ja pakkujal ei ole õigust nõuda hankijalt transporditeenuse osutamisega seotud kulude hüvitamist.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 28 000 €.
Raamlepingu kestus: 48 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.01.2016 kell 10:00.
LISATEAVE
  A) Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui:
1. pakkumuste avamisel ilmneb, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust (sh. lihthanke piirmäära), jätab Hankija endale õiguse, seoses eelarveliste vahendite nappusega, lükata tagasi kõik esitatud pakkumused, kontrollimata eelnevalt pakkujate kvalifikatsiooni ja esitatud pakkumuste sisulist vastavust hanketingimustele (RHS § 49 lg 1);
2. ükski pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
3. ettenägematutel ja Hankijast mitteolenevatel põhjustel, kui hankemenetluse toimumise ajal on Hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad Hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise hankedokumentides esitatud tingimustel.
Hankija esitab viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul RHS § 54 lg 1 kohase teate kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta.
B) Hankijal on vajadusel õigus pidada kvalifitseeritud pakkujatega ühtsetel alustel pärast pakkumuste vahehindamist, vastavaks tunnistatud pakkujatega läbirääkimisi pakkumuses ning hankelepingu projektis sisalduvate tingimuste üle.
Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ega täpsustamise vajadust ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh. otsuse pakkumuste edukaks tunnistamise kohta läbirääkimisi pidamata.
Läbirääkimiste rakendamise puhul viiakse need ühtsetel alustel läbi kõigi kvalifitseeritud pakkujatega ning edukaks pakkumuseks tunnistatakse läbirääkimiste tulemusel vastavaks tunnistatud pakkumuste seast madalaima maksumusega pakkumus.
C) Hankija vastab ainult läbi e-riigihangete registri teabevahetuse esitatud küsimustele.
D) Pakkumused esitada ainult läbi e-riigihangete registri keskkonna.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 489 0510 raplal@rapla.ee
Map-pin

Asukoht

Rapla vald, RAPLAMAA, Eesti
,Rapla vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 19. jaanuar 2016
Tööde kestus 48 kuud