Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange elektrivarustuse rajamiseks. Muudetud pakkumuste tähtaega! Tähtaeg 14. jaanuar.

07. jaanuar 2016
Muudetud pakkumuste tähtaega!
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Harjumaa, Rae vald, Rae küla, Graniidi tee 1 elektrivarustuse rajamiseks (LP2286, LP2598).
- Tööd teostada vastavalt projektidele: Keskkonnaprojekt OÜ, LP2286 ja LP2598
- AJ 6639 on valmis tarneks, Lehmja AJ JS valmis tarneks 29.01.16, mõlemad Harju Elektrist.
- Trafod Onninenist üks on valmis tarneks 26.01.16, ülejäänud kaks 29.02.16.
- RTU ahelate montaaz tuleb teostada vastavalt seadme tarnija poolt esitatud nõuetele.
- Vähemalt 5 tööpäeva enne pingestamist tuleb informeerida automaatikatööde sektorit sekundaarosa tööde vastuvõtukontrolliks.
- Demonteeritav trafo, JS, LL ja kilbid on taaskasutatav materjal ja tuleb viia SLO lattu.
- NB! Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda objektiga, projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõiki materjale, ka muid abimaterjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel tuleb sellest hanke ajal teada anda. Hinnapakkumise esitamisega kinnitab töövõtja, et kõik tööd on üheselt arusaadavad ning hinnapakkumises on arvestatud ka kõikide kaasnevate töödega.
- Kõik olulised muudatused tööde käigus tuleb kirjalikult kokku leppida projektijuhiga enne muudatuste tegemist.
- Lehmja AJ OTK'sse RTU jaoks paigaldada F3.6 kaitselüliti; vajadusel asendada trafokaabel, kui pikkusest ei piisa; RTU materjalina ELV poolt.
Kavandatav alguskuupäev: 18.01.2016
Kavandatav lõppkuupäev: 11.04.2016
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 400 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.01.2016 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Graniidi tee 1
Rae, Rae vald, HARJUMAA, Eesti
Graniidi tee 1 Rae, Rae vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 14. jaanuar 2016
Tööde kestus 18. jaanuar - 11. aprill 2016