Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange veetöötlusjaama ja -torustike rajamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Tähtaeg 22. jaanuar.

07. jaanuar 2016
Vihula Valla Veevärk kuulutab välja hanke Käsmu veetöötlusjaama ja -torustike rajamise omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.
Hanke objektis on Tellija Esindaja, Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine, ehitusprojekti(de) kontrolli ja analüüsi teostamine ning projekti tehnilise aruandluse koostamine ja esitamine Ehitus ja Projekteerimis-ehitushangetel:
1. RH 168014 Käsmu külas Hundisoo tn 3 kinnistule asula joogivee puurkaevu rajamine
2. RH 168651 Käsmu veetöötlusjaama teenindavate torustike projekteerimis- ja ehitustööd
3. RH XXXXXX Käsmu veetöötlusjaama projekteerimis- ja ehitustööd.
Konsultant peab tegutsema vastavalt peatöövõtjatega sõlmitud lepingule kui Insener, teostama omanikujärelevalvet vastavalt Eesti Vabariigi ehitusseadustikule ning täitma teisi käesolevas Lähteülesandes kirjeldatud kohustusi.
Teenuse mahtu kuulub (loetelu ei pruugi olla täielik):
1. Omanikujärelevalve teenuse osutamine
2. Inseneri/Tellija Esindaja teenuse osutamine
3. Aruandlus (lähtuvalt hanketingimustest ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi nõuetest)
4. Hankedokumentide osas III Lähteülesanne toodud tööde mahu teostamine kogu ulatuses koos kõigi kaasnevate töödega.
Lepingu Üldtingimused on "FIDIC „Valge raamat“ – Tellija/Konsultandi Teenuste näidiskokkulepe, kolmas väljaanne 1998.”
Tööde kestus: 01.02.2016 - 31.05.2017.
Pakkumised esitada 22.01.2016 11:00.
Hankeleping jõustub peale Hankija ja SA KIK vahelise sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist/muutmist ja vastava teate edastamist Hankijalt edukaks tunnistatud Pakkujale.
Kui Hankijal ei õnnestu sõlmida SA KIK-ga sihtfinantseerimise lepingut, siis Hankija ei kanna mingit vastutust Pakkuja ees.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Vihula Valla Veevärk OÜ, Võsu, Haljala vald
5690 1020
Map-pin

Asukoht

Käsmu, Haljala vald, LÄÄNE-VIRUMAA, Eesti
,Käsmu, Haljala vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Omanikujärelevalve
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 22. jaanuar 2016
Tööde kestus 01.02.2016 - 31.05.2017