Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liikumisruumi ümberkavandamise ja transpordisaaste vähendamise projekti toetava kommunikatsiooni korraldamiseks. Tähtaeg 25. jaanuar.

08. jaanuar 2016
Mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus kuulutab välja hanke Tallinna kesklinna ja Vanasadama vahelise liikumisruumi ümberkavandamise ja transpordisaaste vähendamise projekti toetava kommunikatsiooni korraldamiseks avalikkusele ja sihtrühmadele.
Tööde kestus: 14 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.01.2016 kell 11:00.
LISATEAVE
  Hankija jätab omale õiguse pidada lihthankes pakkujatega läbirääkimisi.
Pakkumuse vormistamine, esitamine ja muutmine:
- pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt riigihangete registri kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee;
- pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud;
- hankija aktsepteerib kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office ning ka MS Office formaate.
Selgitused:
- hanketeate sisu kohta saab hankija selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi riigihangete registri Teabevahetuse töölehe;
- hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates.
Kõigi pakkumuste tagasilükkamise alused:
Hankija jätab endale õiguse lükata RHS § 49 alusel tagasi kõik pakkumused, kui:
- kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad Lepingu eeldatavat maksumust või hankija selleks otstarbeks ettenähtud ressursse;
- on toimunud sündmus, mida saab lugeda üldtunnustatud Vääramatuks Jõuks;
- kui hanke toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hanke lõpule viimise hankedokumentides esitatud tingimustel.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
6117436 info@arhitektuurikeskus.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 25. jaanuar 2016
Tööde kestus 14 kuud