Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange ehitiste auditi ja remondi eelarve koostamiseks. Tähtaeg 20. jaauar.

11. jaanuar 2016
Riigi Kinnisvara AS kuulutab välja hanke Maarjamäe memoriaali ehitiste auditi ja remondi eelarve koostamiseks.
Tööde kestus: 1 kuu.
Hankedokumentide ja hanketeate kohta täiendava informatsiooni saamiseks esitada pöördumine järgmisel e-posti aadressil: priit.puss@rkas.ee .
Hankedokumendid ja nende muudatused, samuti selgitused hanketeate ja hankedokumentide kohta avaldatakse üksnes Riigi Kinnisvara AS veebilehel, rubriigis „Hanked“, „Alla siseriikliku piirmääraga riigihanked“: http://www.rkas.ee/hanked-ja-pakkumised/alla-siseriiklikku-piirmaaraga-riigihanked. Selgitused avaldatakse RKASi veebilehel 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgitustaotluse laekumisest arvates.
Hankija ei ole kohustatud edastama ega edasta hankedokumente ega selgitusi e-posti teel ega muul viisil. Muudatused hanketeate kohta avaldatakse riiklikus riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html. Hankemenetlusest huvitatud isikutel jälgida informatsiooni hanke kohta nii riigihangete registris kui ka RKASi veebilehel.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.01.2016 kell 12:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 606 3400 info@rkas.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20. jaanuar 2016
Tööde kestus 1 kuu