Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liitumisühenduse ehitamiseks. Tähtaeg 18. jaanuar.

12. jaanuar 2016
Elektrilevi kuulutab välja hanke Harjumaa Harku vald Tiskre Liiva tee 18 MÜ liitumisühenduse ehitamiseks LP2355. Käesoleva projektiga LP2355 on lahendatud Harjumaa Harku vald Tiskre Liiva tee 18 MÜ liitumisühenduse ehitamine.
Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
NB! Pakkumuse tagatis 1700 eurot.
NB! ELV poolt 400kVA trafo ja HEKA tähtajaga 22.02.2016.a.
Kavandatav alguskuupäev: 19.01.2016
Kavandatav lõppkuupäev: 18.04.2016
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 1700 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikiri või maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.01.2016 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Liiva tee 18
Tiskre, Harku vald, HARJUMAA, Eesti
Liiva tee 18,Tiskre, Harku vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. jaanuar 2016
Tööde kestus 19. jaanuar - 18. aprill 2016