Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liitumiseks madalpinge elektrivõrguga. Tähtaeg 18. jaanuar.

12. jaanuar 2016
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Harjumaa, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla, Varia tee 6 ja 27 liitumiseks madalpinge elektrivõrguga (LP2529).
- Tööd teostada vastavalt projektidele: Keskkonnaprojekt OÜ, LP2529
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida Tellijaga.
- Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile.
- Enne tööde teostamist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
- Pakkuja peab allkirjastama ja tagastama talle allkirjastamiseks edastatud hankelepingu hiljemalt 7 tööpäeva jooksul. Antud tähtajaks allkirjastatud lepingu Hankijale tagastamata jätmist on Hankijal õigus käsitleda kui RHS § 53 nimetatud eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimise keeldumist ja pakkumuse tagasi võtmist.
Kavandatav alguskuupäev: 21.01.2016
Kavandatav lõppkuupäev: 15.04.2016
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.01.2016 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Varia tee 6, 27
Vääna-Jõesuu, Harku vald, HARJUMAA, Eesti
Varia tee 6, 27,Vääna-Jõesuu, Harku vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 18. jaanuar 2016
Tööde kestus 21. jaanuar - 15. aprill 2016