Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange võrgutoite väljaehitamiseks. Tähtaeg 21. jaanuar.

15. jaanuar 2016
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Tallinn Vana-Merivälja tee 1 teise võrgutoite väljaehitamiseks LP2269. Käesoleva projektiga LP2269 on lahendatud Tallinn Vana-Merivälja tee 1 teise võrgutoite väljaehitamine LP2269.
Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
NB! Pakkumuse tagatis 300 eurot.
NB! Pöörata tähelepanu töömahtude tabeli täiendavale märkusele: Kinnistul Vana-Merivälja tee 1 tuleb taastada betoonkatet projekteeritava liitumiskilbi vahetusläheduses.
Taastatava betoonkate maht on 0,3 m² (vt. Katete taastamise joonised AS-5-1 ja AS-5-2).
Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda objektiga, projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõiki materjale, ka muid abimaterjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde normaalseks teostamiseks ning süsteemi normaalseks funktsioneerimiseks pärast ehitustöid. Hinnapakkumise esitamisega kinnitab töövõtja, et kõik tööd on üheselt arusaadavad ning hinnapakkumises on arvestatud ka kõikide kaasnevate töödega. Kõik olulised muudatused tööde käigus tuleb kirjalikult kokku leppida projektijuhiga enne muudatuste tegemist.
Kavandatav alguskuupäev: 22.01.2016
Kavandatav lõppkuupäev: 15.04.2016
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 300 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Pakkumuste esitamise tähtaeg:  21.01.2016 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Vana-Merivälja tee 1
TALLINN, Eesti
Vana-Merivälja tee 1,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 21. jaanuar 2016
Tööde kestus 22. jaanuar - 15. aprill 2016