Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 28. jaanuar.

21. jaanuar 2016
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Tartumaa Kambja vald Sepmani AJ F4 rekonstrueerimistöödeks IL3288. Tehnilised põhiandmed: Paljasjuhtmete asendamine õhukaabliga EX 4x95 1225m. m9-21-35, m32-41. Masti vahetus 17tk. m11-21, m29-34, Kreo kl3.10m. Mastitoe vahetamine 2tk. m21, 32, Kreo kl3.10m. Masti õigumine 1tk. m10. Korduvmaanduse ehitus (maandustakistusega alla 30 oomi) olemasolevale mastile 3tk. m17, 21, 32. Tõmmitsa montaaž 1tk. m9. Kaabli vahetus mastist liitumiskilbini 1tk. m28- 29664LK AXPK 4x25 10m. Traaversi demontaaž 1tk. m28. JK demontaaž 1tk. m9 41594JK. Mastikaitselüliti paigaldus 1tk. m21 SZ152 sularitega 32A. Juhtme demontaaz utiliseerimiseks (2-4 juhet) 1,225km. LK tähiste paigaldamine 3tk. 29231LK, 29664LK, 87472LK + ohumärgid. Ohumärkide paigaldamine mastidele 17tk. Ühendada olemasolevad maandused ÕL kaablile 3tk. m9, 28, 35. Eemaldada võsa visangutest m11-13. Kärpida oksad visangutes m26-28. Kaabliühenduste teostamine AJ-s ja mastis nr.9. (F2 ja F4 kaablid viia paralleeltööse mastini nr.9). Rekonstrueeritava fiidri numbriks jääb F2. Paigaldada AJ 0,4 kV väljaviigule F2 silt.
Teostusjoonis lihtalusel.
NB! Põllul, kus vahetatakse maste kasvab talivili.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida Tellijaga ja vormistada reservi kasutamise kokkulepe.
Pakkuja peab allkirjastama ja tagastama talle allkirjastamiseks edastatud hankelepingu hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Antud tähtajaks allkirjastatud lepingu Hankijale tagastamata jätmist on Hankijal õigus käsitleda kui RHS § 53 nimetatud eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimise keeldumist ja pakkumuse tagasi võtmist.
Tööde kestus: 1. veebruar - 20. aprill 2016.
Pakkumised esitada 28.01.2016 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Kambja, Kambja vald, TARTUMAA, Eesti
 Kambja, Kambja vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 28. jaanuar 2016
Tööde kestus 1. veebruar - 20. aprill 2016