Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Tunnistanud nõuetele vastavaks ammoniaagiterminali keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.

24. november 2017
Sillamäe Linnavalitsus on tunnistanud nõuetele vastavaks Sillamäe ammoniaagiterminali rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande. Kavandatava tegevuse lühikirjeldus, eesmärgid ja täpne asukoht: arendaja kavatseb püstitada Sillamäel Kesk tn 2d ja Kesk tn 2z ehitisi kasutamise otstarbega vedelkütuse-, küttegaasi- jm terminali hoidlahooned ning rajatised vedel- või gaasikütuse hoidmiseks. Kavandatavaks tegevuseks on Sillamäe ammoniaagiterminali rajamine. Sillamäe ammoniaagiterminali rajamise eesmärk on võimaldada veeldatud ja jahutatud ammoniaagi ajutist hoidmist ning ammoniaagi ümberlaadimist seoses ekspordi ja impordiga (raudteelt meretranspordile, meretranspordilt kaldal paiknevasse hoidlasse) Sillamäe vabatsoonis. Terminali põhieesmärk on ammoniaagi eksport meretranspordiga Euroopa ja Ameerika turgudele. Kavandatav aastane ekspordikäive läbi ammoniaagiterminali (kui terminal on lõpuni välja ehitatud) on kuni 1 miljon tonni ammoniaaki aastas. Kavandatav ammoniaagiterminal soovitakse rajada Sillamäe sadama territooriumi idaosas asuvale kinnistule Kesk tn 2z. Terminali toimimiseks vajalik taristu (raudtee, juurdepääsutee, torustikud jms) on kavas rajada kinnistule Kesk tn 2d, mis hõlmab suurt osa Sillamäe sadama alast.
KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega ning muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda tööpäeviti Sillamäe Linnavalitsuses Sillamäel Kesk 27. Digitaalselt on dokument kättesaadav Sillamäe linna kodulehel www.sillamae.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
3929238 info@tankchem.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 664 5808 info@ramboll.ee
Map-pin

Asukoht

Kesk 2d, 2z
SILLAMÄE, IDA-VIRUMAA, Eesti
Kesk 2d, 2z,SILLAMÄE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil