Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange MS Dynamics AX ja lisarakenduste arendus- ja hooldustöödeks. Tähtaeg 12. mai.

11. aprill 2016
Kaitsevägi kuulutab välja võistleva dialoogi MS Dynamics AX ja lisarakenduste arendus- ja hooldustöödeks, tootetoe tellimiseks ning litsentside ostmiseks.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 1 018 000 €.
Raamlepingu kestus: 48 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.05.2016 kell 11:00.
LISATEAVE
  1. Huvitatud isikud saavad HT ja HD kohta küsida selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi e-riigihangete keskkonna teabevahetuse lehe. Pöördumine tuleb esitada eesti keeles. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused e-riigihangete keskkonna teabevahetuse lehele. E-riigihangete keskkond saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile e-riigihangete keskkonnas käesoleva riigihanke juurde registreerunud isikutele. Hankija jagab selgitusi ja vastab küsimustele ainult kirjalikult ning eesti keeles.
2. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite sh tarkvara töös. Hankija ei vastuta e-riigihangete keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
3. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne raamlepingu sõlmimist, kui kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad raamlepingu eeldatavat maksumust või hankija reaalseid rahalisi võimalusi või kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jätkamise käesolevatel tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides).
4. Kõiki viiteid kaubamärkidele ja standarditele käsitletakse koos märkusega "või sellega samaväärne".

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
717 1155 mil@mil.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 12. mai 2016
Tööde kestus 48 kuud