Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri pingeparandustöödeks. Tähtaeg 20. aprill.

14. aprill 2016
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Võrumaa Varstu vald Kangsti AJ F3 pingeparandustöödeks IL3201. ELV poolt tellitavad materjalid (AJ ja trafo) saab kätte juuni algul 2016.a.
Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis.
Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida Tellijaga ja vormistada reservi kasutamise kokkulepe.
Pakkuja peab allkirjastama ja tagastama talle allkirjastamiseks edastatud hankelepingu hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Antud tähtajaks allkirjastatud lepingu Hankijale tagastamata jätmist on Hankijal õigus käsitleda kui RHS § 53 nimetatud eduka pakkumuse esitanud pakkuja hankelepingu sõlmimise keeldumist ja pakkumuse tagasi võtmist.
Tööde kestus: 26. aprill - 25. august 2016.
Pakkumised esitada 20.04.2016 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

VÕRUMAA, Eesti
 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20. aprill 2016
Tööde kestus 26. aprill - 25. august 2016