Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange hooldusteenuse tellimiseks. Tähtaeg 2. mai.

15. aprill 2016
Politsei- ja Piirivalveamet kuulutab välja avatud hanke õhusõidukite hooldusteenuse tellimiseks. Lepingu esemeks on õhusõidukite ja õhusõidukite detailide värvimisteenuse tellimine (edaspidi tööd) Tallinna lennujaama territooriumil.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 100 000 €.
Raamlepingu kestus: 48 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.05.2016 kell 11:00.
LISATEAVE
  -Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist, kui kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või hankija reaalseid rahalisi võimalusi või kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jätkamise hankedokumentides sätestatud tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides).
-Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas (edaspidi eRHR-is) hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sh tarkvara töös. Hankija ei vastuta eRHR-i kasutamisest või mittekasutusest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
-Huvitatud isikud saavad hanketeate ja hankedokumentide kohta küsida selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi eRHR-i teabevahetuse lehe. Pöördumine tuleb esitada eesti keeles. Telefoni või e-posti teel esitatud küsimusi vastu ei võeta. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused eRHR-i teabevahetuse lehele. eRHR saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile eRHR-is käesoleva riigihanke juurde registreerunud isikutele.
- Võrdsete pakkumuste korral eelistab hankija pakkujat, kelle viimase lõppenud majandusaasta müügitulu on suurim.
- Pakkuja märgib pakkumuses ära teabe, mis on konfidentsiaalne ja lisab vastava põhjenduse (vajadusel). Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
- Turuosaliste tagasiside riigihangetele: https://www.siseministeerium.ee/et/tagasiside_riigihangetele

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 612 3000 info@politsei.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Hooldustööd, koristustööd
  • Värvid, lakid, maalritööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 2. mai 2016
Tööde kestus 48 kuud