Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange kliimaseadmete hoolduseks. Tähtaeg 30. mai.

20. aprill 2016
Kaitsevägi kuulutab välja avatud hanke kliimaseadmete hoolduseks. Hankija teeb pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanketeates (HT) ja hankedokumentides (HD) olevatele tingimustele.
Riigihanke eesmärgiks on leida lepingupartner, kes teostaks Eesti Kaitseväe struktuuriüksuste objektidel asuvate kliimaseadmete ja õhukuivatite korralist hooldust ja remonti.
Maksumuse vahemik alates: 335 000 €.
Maksumuse vahemik kuni: 500 000 €.
Raamlepingu kestus: 48 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.05.2016 kell 10:00.
LISATEAVE
  1) Huvitatud isikud saavad HT ja HD kohta küsida selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi e-riigihangete (eRHR) keskkonna teabevahetuse lehe. Pöördumine tuleb esitada eesti keeles, kogu kirjavahetus hankemenetluse raames toimub eesti keeles. Samuti toimub asjaajamine eduka pakkujaga raamlepingute (RL) täitmisel eesti keeles. Võõrkeelsetele tõenditele, õienditele jm peab olema lisatud tõlge eesti. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused eRHR keskkonna teabevahetuse lehele, mis saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile eRHR keskkonnas käesoleva riigihanke juurde registreerunud isikutele. Hankija jagab selgitusi ja vastab küsimustele ainult kirjalikult ning eesti keeles.
2) Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad eRHR keskkonnas hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite sh tarkvara töös. Hankija ei vastuta eRHR keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
3) Hankijal on õigus igal ajal enne RL sõlmimist tagasi lükata kõik pakkumused, kui kõik pakkumused ületavad RL eeldatavat maksumust või hankija reaalseid rahalisi võimalusi või kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jätkamise käesolevatel tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides) või RL sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks enam hankija varasematele vajadustele või ootustele.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
717 1155 mil@mil.ee
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Hooldustööd, koristustööd
  • Jahutussüsteemid, kliimaseadmed
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 30. mai 2016
Tööde kestus 48 kuud