Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Koostamisel planeering kogudusehoone rajamiseks.

20. aprill 2016
Rakvere linnavalitsuses on koostamisel L. Koidula tn 15  kinnistu ning sellega piirneva ala detailplaneering, mille eesmärk on planeeringualal olevale kinnistule ehitusõiguse ja hoonestusala määramine uue kogudusehoone rajamiseks, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine. Planeeritava ala suurus u 2400 m². Planeeringu on tellinud eraisik.

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 322 5870 linnavalitsus@rakvere.ee
Map-pin

Asukoht

RAKVERE, LÄÄNE-VIRUMAA, Eesti
 RAKVERE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Pindala ca 2400 m²