Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering hobu- ja vabaajakeskuse rajamiseks.

27. aprill 2016
Kiili Vallavalitsus võttis vastu Mõisakülas Liivipõllu maaüksuse detailplaneeringu. Ehitisregistri andmetel paikneb Liivipõllu katastriüksusel 2 hoonet - ehitamisel olev garaaž (ehitisregistri koodiga 120547386, ehitisealuse pinnaga 180 m²) ja kasutusel olev saun (ehitisregistri koodiga 116064503, ehitisealuse pinnaga 21 m²). Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualale hobu- ja vabaajakeskuse rajamine, mille käigus jagatakse Liivipõllu katastriüksus (katastritunnusega 30401:001:1844) kaheks maaüksuseks - krunt pos. 1, pindalaga 2,80 ha, maakasutuse sihtotstarbega 70 % ärimaa ja 30% elamumaa ning krunt pos. 2, pindalaga 4,63 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% maatulundusmaa. Krundile pos. 1 nähakse planeeringuga ette kuni 3 hoone (1 põhihoone - maneež ja 2 abihoone - saun (olemasolev) ja tehnikahoidla) püstitamine, ehitisealuse pinnaga krundil kokku 5000 m². Krundile pos. 2 ehitusõigust ei kavandata. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 16.05.2016 – 29.05.2016.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 517 9711 kristo.sepp@chiadvisory.com
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 646 7024 aprojekt@infonet.ee
Map-pin

Asukoht

Mõisaküla, Kiili vald, HARJUMAA, Eesti
 Mõisaküla, Kiili vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 7,43 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 16.05.2016 – 29.05.2016