Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


22. juuli 2002
As Tallinna Vesi kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetluse vee- ja kanalisatsioonivõrgu vooluhulga mõõturite hankele. Hanke käigus ostetakse vee- ja kanalisatsioonivõrgule mõõtureid ja nendega seotud seadmeid. Pakkumismenetluses osalemise kirjalikud taotlused esitada AS Tallinna Vesi, tuba 203 hiljemalt 31. juuli 2002 kell 10.00. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: a) Taotleja peab olema registreeritud riiklikus või mõnes muus erialaregistris, mis on riiklikult tunnustatud; b) Taotleja peab omama eelnevat kogemust seadmete tarnel, millega on võimalik mõõta sademetevee, reovee või joogivee torustikes vooluhulkasid või rõhku; c) Taotleja majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus peavad vastama esitatud nõuetele; d) Taotleja peab olema maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; e) Taotleja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas; f) Taotleja on viimase kolme aasta jooksul nõuetekohaselt täitnud kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: a) Ülevaade taotleja tegevusest riigihanke objektis nimetatud tegevusalal; b) Kõik taoluses olevad dokumendid tuleb esitada köidetult, leheküljenumbritega ning taotluse peab esitama kinnises ümbrikus. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: a) Konkursil osalemise avaldus, millel taotleja kinnitab: 1) oma maksevõimelisust ja et tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 2) riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingute varasemat nõuetekohast täitmist; 3) oma pädevust riigihanke objektis määratud töö teostamiseks; 4) kõigi esitatud informatsiooni ja dokumentide õigsust. Lisaks märgib taotleja avalduses oma rekvisiidid ning kontaktisiku andmed. b) Taotleja registreerituse kohta äriregistri või mõne muu erialaregistri registrikaardi ärakiri, mis on tõestatud registripidaja poolt ja väljastatud mitte varem kui 15 päeva enne dokumentide esitamist; c) Koopia viimasest majandusaasta aruandest (audiitori poolt kinnitatud); d) Nimetatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid; e) Kinnitus maksuvõlgnevuste puudumise kohta riiklikke ja kohalike maksude osas; f) Kinnitus kolme viimase kalendriaasta sotsiaalmaksu tasumise kohta; g) Nõusolek Ostjale järelpärimise tegemiseks Maksuametile või muule õiguspädevale institutsioonile sotsiaalmaksu suurust puudutava info saamiseks; h) Loetelu käesoleva kutse punktis 3 iseloomustuses toodud eelnevatest tarnetest ostjate lõikes, tuues välja tarnitud mõõturite iseloomustuse ja koguse; i) Taotleja ettevõtte iseloomustus reklaammaterjalina; j) muude litsentside, tõendite ja dokumentide koopiad, mis tõendavad Taotleja ja tema töötajate kvalifikatsiooninõuete vastamist esitatud nõuetele.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 626 2200 tvesi@tvesi.ee
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Hange
Blueprint

Omadused

Teostamise tähtaeg 15 nov 2002