Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange mööbli ostmiseks. Tähtaeg 13. juuni.

04. mai 2016
Kaitsevägi kuulutab välja avatud hanke lao- ja kasarmumööbli ostmiseks. Lao- ja kasarmumööbli ostmine koos kohaletoimetamise ja paigaldamisega.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 1 125 000 €.
Raamlepingu kestus: 36 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.06.2016 kell 10:00.
LISATEAVE
  1. Huvitatud isikud saavad HT ja HD kohta küsida selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi e-riigihangete keskkonna teabevahetuse lehe. Pöördumine tuleb esitada eesti keeles. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused e-riigihangete keskkonna teabevahetuse lehele. E-riigihangete keskkond saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile e-riigihangete keskkonnas käesoleva riigihanke juurde registreerunud isikutele. Hankija jagab selgitusi ja vastab küsimustele ainult kirjalikult ning eesti keeles.
2 Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite sh tarkvara töös. Hankija ei vastuta e-riigihangete keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
3. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist, kui kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või hankija reaalseid eelarvelisi võimalusi või kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jätkamise käesolevatel tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides).

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 717 1190
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Mööbel, sisustus
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 13. juuni 2016
Tööde kestus 36 kuud