Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering toitlustushoone ehitamiseks.

04. mai 2016
Raasiku Vallavalitsus on  vastu võtnud Raasiku vallas Aruküla alevikus Tallinna mnt 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Tallinna 23 kinnistu sihtotstarbe muutmine 30 % ulatuses ärimaaks, ehitusõiguse määramine toitlustushoone püstitamiseks, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering ei muuda Raasiku valla üldplaneeringut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni 9.05.2016. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24, valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 9.05.2016. a kella 17.00 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või RPIS-keskkonnas https://rpis.andmevara.ee/.

Objektiga seotud ettevõtted

Detailplaneerimine
Briefcase
Ilm Arhitekt OÜ, Raasiku, Raasiku vald
+372 6082148,5057549 ilmar@ilmar.ee
Tellija
Briefcase
Hirveli OÜ, Kuusalu, Kuusalu vald
+372 511 9912 liinaveeleid@gmail.com
Map-pin

Asukoht

Tallinna mnt 23
Aruküla, Raasiku vald, HARJUMAA, Eesti
Tallinna mnt 23,Aruküla, Raasiku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine kuni 9. mai 2016