Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange teelõigu kulumiskihi taastusremondi omanikujärelevalveks. Tähtaeg 6. juuni.

27. mai 2016
Maanteeamet kuulutab välja hanke riigitee nr 2 (I niit) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 25,448-26,943 kulumiskihi taastusremondi omanikujärelevalvele. Riigitee nr 2 (I niit) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 25,448-26,943 kulumiskihi taastusremondi omanikujärelevalve teostamine vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele.
Tööde kestus: 63 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.06.2016 kell 10:00.
LISATEAVE
  A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.
C) Omanikujärelvalve teenus tellitakse ehitustööde riigihankele „Riigitee nr 2 (I niit) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 25,448-26,943 kulumiskihi taastusremont“, mille hankedokumentidele on tagatud elektrooniline juurdepääs riigihangete registris, riigihanke viitenumbriga 174297, hankedokumentide lehel.
D) Töödega alustamise aeg on Tellija kirjalikus korralduses märgitud aeg. Lepingus kindlaks määratud ülesannete täitmise tähtaeg alates alustamisajast on 63 kuud, sealhulgas 3 kuud Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks enne garantiiperioodi algust ja 60 kuud alates garantiiperioodi algusest.
E) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise ligipääsu hankedokumentidele Riigihangete Registris.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
620 1200, 611 9300 info@mnt.ee, maantee@mnt.ee
Map-pin

Asukoht

km 25,448-26,943
ÜLE VABARIIGI, Eesti
km 25,448-26,943,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Omanikujärelevalve
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 3 kuud + 60 kuud
Esitamise tähtaeg 6. juuni 2016