Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimistöödeks. Tähtaeg 16. mai.

09. mai 2016
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Pärnumaa Häädemeeste vald Poolma AJ F1 rekonstrueerimistöödeks  IS1111. Teostada ehitustööd vastavalt investeeringu IS1111 ja projektis ette nähtud mahtudele.
Trafo on tarneks valmis hiljemalt 08.06.2016.a.
Kavandatav alguskuupäev: 20.05.2016.
Kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2016.
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 300 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.05.2016 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Häädemeeste vald, PÄRNUMAA, Eesti
,Häädemeeste vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 16. mai 2016
Tööde kestus 20. mai - 31. august 2016