Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange 35/10kV alajaama rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 25. mai.

18. mai 2016
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Juuru vald, Järlepa 35/10kV alajaama rekonstrueerimiseks 10kV jaotuspunktiks, IP0738. Juuru vald, Järlepa 35/10kV alajaama rekonstrueerimine 10kV jaotuspunktiks. Tööde üleandmise tähtaeg 26.07.2016.
Järlepa alajaamas releekaitsetööd ("Rajada fiidrite 1009 ja 1007 vaheline ühepoolne RLA) teostab Elektrilevi ja ei kuulu hanke mahtu.
Kavandatav alguskuupäev: 26.05.2016.
Kavandatav lõppkuupäev: 26.07.2016.
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 400 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada garantiikiri HD Vorm 4 või maksekorralduse koopia. Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh. juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4).
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.05.2016 kell 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Järlepa, Rapla vald, RAPLAMAA, Eesti
,Järlepa, Rapla vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 25. mai 2016
Tööde kestus 26. mai - 26. juuli 2016