Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel projekteerimistingimuste eelnõu hoonestusala suuruse täpsustamiseks.

04. juuli 2018
Tallinna Kesklinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet avalikustavad ajavahemikul 18.07.2018-01.08.2018 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud Rotermanni tn 18 hoone projekteerimistingimuste eelnõu.
Rotermanni tn 18 kinnistu osas on Tallinna Linnavalitsuse 18.02.2009 korraldusega nr 234 kehtestatud Rotermanni tn 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering nr DP025700.
Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt soovitakse täpsustada hoonestusala suurust, et kavandada hoonele varikatused, mis ulatuvad transpordimaa-alale. Varikatus toetub vahelae külge kinnitatavatele konsoolsetele taladele ning nende alla tugiposte ei ehitata. Varikatuse kõrgus tänavapinnast on 3,4 kuni 4,1 m.
Varikatuse serva on kavandatud LED-ekraan, mida soovitakse kasutada reklaampinnana.
Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu lahenduse kaasajastamine ja selle tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s.t taotlus ei sisalda ettepanekut detailplaneeringu olemuslikuks muutmiseks.
Maapealse hoonestusala suurendamist 6% ulatuses taotletakse eesmärgiga markeerida hoone esimese korruse sissepääsud, luua jalakäijatele mugavam käiguala ja hoonesse sisenemine, paremini eristada hoone ärifunktsiooniga esimese korruse osa ülejäänud korrustest ning jätkata naaberhoone (Rotermanni tn 5) varikatuse lisamisega loodud linnaruumilist lahendust.
Projekteerimistingimuste alusel on lubatud:
1. Suurendada ja nihutada detailplaneeringus krundile pos 1 määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses detailplaneeringu lahenduses määratud hoone alust (ehitisealust) pindala suurendamata (alus ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punkt 2).
Eelnimetatud täpsustused ja muudatused on aktsepteeritavad, kuna ei mõjuta oluliselt detailplaneeringus kavandatud linnaehituslikku lahendust, ning seega ei ole tegemist detailplaneeringu olemusliku muutmisega. Lubatud täpsustuse alusel  koostatav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise elukeskkonna planeeritud kvartalis nagu ka detailplaneeringus kavandatu elluviimisel. Kavandatud ehitiste hoonestusala täpsustamine, sealhulgas hoonestusala suurendamine ja nihutamine mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest, samas detailplaneeringu lahenduses määratud hoone alust (ehitisealust) pindala suurendamata, ei oma olulist linnaruumilist ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.
Projekteerimistingimuste taotluse ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee , PT taotluse nr 1811002/00821 alt (PT taotlus on ehr-i dokumendi otsingu lahtrist leitav katastriüksuse numbriga 78401:114:0127) ning samuti on võimalik projekteerimistingimuste taotluse, hoonestusala skeemi, seletuskirja ja projekteerimistingimuste eelnõuga tutvuda Tallinna planeeringute registri veebiaadressil  https://tpr.tallinn.ee/ detailplaneeringu nr DP025700 juurest rubriigist „Dokumendid“.
Materjalidega saab ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda tööpäeviti Tallinna Kesklinna Valitsuses, Nunne tn 18, hoovimajas toas nr 32 esmaspäeval 8.15‑18.00, teisipäevast neljapäevani 8.15‑17.00 ning reedel 8.15‑16.00.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 626 4600 info@usinvest.eu
Projekteerimine
Briefcase
+372 669 6719 info@hga.ee
Map-pin

Asukoht

Rotermanni 18
Kesklinna linnaosa, TALLINN, Eesti
Rotermanni 18,Kesklinna linnaosa, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 18.07.2018-01.08.2018