Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering sadama arendamiseks.

07. november 2019
Võeti vastu Pahapilli küla Varese sadama detailplaneering. Planeeringuala asub Saaremaa vallas (endise Mustjala valla haldusterritooriumil) Pahapilli külas ja hõlmab Varese sadam katastriüksust (katastritunnus  48301:006:0515, pindala 2,32 ha, 100% tootmismaa) koos kaisid ümbritseva merealaga. Detailplaneeringu eesmärgiks on sadama territooriumile tuulegeneraatori, statsionaarsete vee- ja elektrisüsteemide, kütusetankimise süsteemide ja laevadelt vastuvõetavate jäätmete eemaldamise süsteemide rajamiseks põhimõttelise lahenduse määramine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringu koostamise jooksul lisandus detailplaneeringu eesmärgiks ehitusõiguse planeerimine, et sadamaalale oleks võimalik rajada nii sadama tegevuseks vajalikke hooneid kui tootmishooneid. Detailplaneeringuga ei jagata katastriüksust, kuid katastriüksuse piiri korrigeeritakse lähtuvalt rekonstrueeritavate sadamakaide paiknemisest. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus kuni 83 m kõrguse tuulegeneraatori ehitamiseks kai nr 1 (Põhjakai) tippu. Lisaks antakse ehitusõigus tootmishoonete ehitamiseks suurima lubatud ehitisealuse pindalaga 3000 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9 m ja hoonete suurim lubatud arv krundil kuni 10 (sh olemasolevad hooned). Juurdepääs planeeringualale on Orissaare-Leisi-Mustjala riigimaanteelt nr 21129 mööda kohalikku teed (Vareseranna tee nr 4830102). Vareseranna tee nr 4830102 jääb kohalikuks teeks ka peale detailplaneeringu kehtestamist. Teele seatakse servituut tee avalikuks kasutuseks. Detailplaneeringuga muudetakse Mustjala valla Külade üldplaneeringut Varese sadamasse ranna piiranguvööndisse tuulegeneraatori rajamiseks, Varese sadama ala kasutamise juhtotstarbe osas ning selles osas, et tootmisalalt ulatub müra väljaspoole tootmisala territooriumit. Enne tuulegeneraatori kasutusloa taotlemist tuleb teostada müra mõõtmised vastavalt Saaremaa Vallavolikogu 31.10.2019 otsuses nr 106 toodule.  Detailplaneering on avalikul väljapanekul 22.11- 21.12.2019.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Arendaja
Briefcase
Adepte OÜ, Liiküla, Saaremaa vald
+372 506 6740, +372 673 2244 harry@windrose.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 52 21 744 ferrysan@ferrysan.ee
Map-pin

Asukoht

Pahapilli, Saaremaa vald, SAAREMAA, Eesti
 Pahapilli, Saaremaa vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala ca 2,5 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 22.11- 21.12.2019