Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange foto- ja videotarvikute ostmiseks. Tähtaeg 10. oktoober.

26. september 2016
Kaitsevägi kuulutab välja avatud hanke foto- ja videotarvikute ostmiseks. Kaitsevägi ostab raamlepingu kehtivuse ajal erinevaid foto- ja videseadmeid ning vajadusel tellib remonti ja hooldust.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 134 900 €.
Raamlepingu kestus: 24 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.10.2016 kell 15:00.
LISATEAVE
  1. Huvitatud isikud saavad hanketeate ja hankedokumentide kohta küsida selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi e-riigihangete keskkonna teabevahetuse lehe. Pöördumine tuleb esitada eesti keeles. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused e-riigihangete keskkonna teabevahetuse lehele. Eriigihangete keskkond saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile e-riigihangete keskkonnas käesoleva riigihanke juurde registreerunud isikutele. Hankija jagab selgitusi ja vastab küsimustele ainult kirjalikult ning eesti keeles.
2 . Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite sh tarkvara töös. Hankija ei vastuta e-riigihangete keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
3. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne raamlepingu sõlmimist, kui kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad raamlepingu eeldatavat maksumust või hankija reaalseid rahalisi võimalusi või kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jätkamise käesolevatel tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides).

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 717 1190
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 10. oktoober 2016
Tööde kestus 24 kuud