Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud planeering elamute rajamiseks.

05. november 2019
Kehtestatud Jõhvi valla Kahula küla Salu kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Salu kinnistu jagamine kuni seitsmeks elamukrundiks, kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ja 1 kuni 2 kõrvalhoone ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, liikluskorralduse ja juurdepääsuteede lahendamine, tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse lahendamine.
Detailplaneeringuga on ette nähtud Salu kinnistu jagamine seitsmeks elamumaa krundiks suurusega 2630 kuni 4203 m², kaheks transpordimaa ja üheks tootmismaa krundiks. Elamumaa krundijaotus on planeeritud risti 13101 Jõhvi-Ereda riigiteega. Elamukruntidele on kavandatud juurdepääs kogujatee kaudu. Elamumaa kruntidele on määratud hoonete suurim ehitisealune pind 350 m². Igale krundile on lubatud ehitada ühe- kuni kahekorruseline elamu, kõrgusega kuni 8 m ja kaks kõrvalhoonet, kõrgusega kuni 5 m.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 336 3741 johvi@johvi.ee
Map-pin

Asukoht

Salu
JÕHVI, IDA-VIRUMAA, Eesti
Salu JÕHVI, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Detailplaneerimine
Blueprint

Omadused

Krunte/kinnistuid 7
Pindala 3,37 ha