Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel kergliiklustee rajamise keskkonnamõju hindamise aruanne.

06. märts 2019
Häädemeeste Vallavalitsus teatab Pärnu-Reiu kergliiklustee rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest. Tahkuranna Vallavalitsus algatas 25.10.2016 korraldusega nr 314 Pärnu-Reiu kergliiklustee ehitusprojekti koostamise ja keskkonnamõju hindamise koos Natura hindamisega. Kavandatava tegevuse eesmärk on rajada kergliiklustee alates Pärnu linna piirist kuni Reiu külas asuva Posti tee alguseni, et parandada kergliikluse võimalusi ja aidata kaasa liiklusohutuse taseme tõstmisele. Kergliiklustee nähakse ette paralleelselt põhimaanteega nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla.
KMH osapooled:
Arendaja(d) on Häädemeeste Vallavalitsus (registrikood: 77000269) (aadress Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald, kontaktisik Karel Tölp, e-post haademeeste@haademeeste.ee, telefon 444 8890)
Otsustaja on Häädemeeste Vallavalitsus (kontaktisik Karel Tölp, e-post haademeeste@haademeeste.ee, telefon 444 8890)
Ekspert (KMH läbiviija) on Skepast&Puhkim OÜ Eike Riis, e-post eike.riis@skpk.ee, telefon 698 8365
KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla, 86502 Häädemeeste vald) selle lahtioleku aegadel või Häädemeeste valla kodulehel aadressil: http://haademeestevald.kovtp.ee/uudised-ja-teated.
KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 01.04.2019 tööaegadel otsustaja eelpool toodud kontaktidel.
KMH aruande avalik arutelu toimub 02.04.2019 kell 13.00 Häädemeeste Vallavalitsuses (Pargi tee 1, Uulu küla, Häädemeeste vald).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Häädemeeste Vallavalitsus , Häädemeeste, Häädemeeste vald
+372 446 4175
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 664 5808 info@skpk.ee
Map-pin

Asukoht

Häädemeeste vald, PÄRNUMAA, Eesti
 Häädemeeste vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 2. aprill 2019