Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering ärihoonete rajamiseks.

19. märts 2019
Kehtestatud Haabneeme alevikus, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 7 detailplaneering. Detailplaneeringuga on hõlmatud Haabneeme alevikus asuvad ärimaa sihtotstarbega kinnistud Paadi tee 5 ja Paadi tee 7, planeeringuala suurus on 2894 m². Planeeringualal kehtestati Viimsi Vallavalitsuse 12.06.2015 korraldusega nr 978 „Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu kinnistute ning alaga vahetult külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering“, mille kohaseid krundipiire ning ehitusõigust käesoleva korraldusega kehtestatava detailplaneeringuga osaliselt muudetakse. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 2111 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt (detailplaneeringu liigi järgi tankla ja teenindushoone maa) ja üks 783 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt (detailplaneeringu liigi järgi parkimisehitise maa) ning määratakse ärikrundi ehitusõigus kahe ühekorruselise ärihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 600 m² (suletud brutopind kokku on 350 m²). Hoonetel on lubatud üks maapealne korrus. Ärihoonete suurim lubatud maapealne kõrgus maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,0 meetrit (abs. 17.20). Transpordimaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus 32 parkimiskohaga parkla ehitamiseks.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Viimsi Vallavalitsus , Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6805 info@viimsivv.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 626 4100 kprojekt@kprojekt.ee
Map-pin

Asukoht

Paadi tee 5, 7
Haabneeme, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
Paadi tee 5, 7 Haabneeme, Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil