Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liitumisühenduse ehitamiseks. Muudetud pakkumuste tähtaega! Tähtaeg 6. juuli.

26. juuni 2017
Muudetud pakkumuste tähtaega!
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Tallinn Staapli 3 liitumisühenduse ehitamiseks LP2843. Käesoleva projektiga LP2843 on lahendatud Tallinn Staapli 3 liitumisühenduse ehitamine LP2843. Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
NB! Pakkumise esitamisel arvestadada, et vajadusel tuleb kasutada talvist asfaldit.
NB! Elektrilevi poolt trafod ja MP jaotusseadmed.
NB! Tutvuda tuleb täiendavate märkustega töömahtude tabelis:
Projektiga ette nähtud KP jaotusseadme paigaldus.
Positsioon B20.200.005: Taastatav betoonkivisillutis, 18m²;
Taastatav betoonplaat, 2m².
Taastamise mahus on ka reljeefne kõnniteeplaat (400x400mm).
Projekteeritud kaabelliinid ja kaablikanalisatsioon peavad olema paigaldatud „Staapli tänava äripindadega korterelamute asendiplaaniline lahendus“, K-Projekt AS, töö nr 15074 realiseerimise ajal. Taastamine Staapli tn 3, 10, 12, T1, T2,
Kalaranna tänav T17, Peetri tn 10 ja Allveelaeva tänav T1 kinnistutel lahendatakse K-Projekt AS-i ehitusprojektiga.
Positsioon B70.040.011: sisaldab AJ omatarbe, AJ ventilatsiooni (tööprojekt OÜ IB Aktsiaal „Staapli tn 3 Alajaam“, töö nr 1339-16) ja ventilatsiooni juhtimine (tööprojkt TK Inseneribüroo OÜ „Hoonesisene alajaam“, töö nr 1715).
Liitumis- ja mõõtekilbid paigaldatakse AJ-s.
Volta AJ-s muuta releekaitsete sätteid vastavalt releekaitsesätte projektile.
Kavandatav alguskuupäev: 07.07.2017.
Kavandatav lõppkuupäev: 31.10.2017.
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 700 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.07.2017 kell 13:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Staapli 3
TALLINN, Eesti
Staapli 3 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 6. juuli 2017
Tööde kestus 07.07.2017 - 31.10.2017