Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liitumisühenduse ehitamiseks. Tähtaeg 13. juuli.

07. juuli 2017
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Tallinn Saarepiiga pst T3 liitumisühenduse ehitamiseks LP3851. Käesolevate projektidega LP3851 on lahendatud Tallinn Saarepiiga pst T3 liitumisühenduse ehitamine.
Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.
MB! Kaeveloa taotlus tuleb esitada Tallinna Kommunaalametile 3päeva jooksul pärast hankelepingu sõlmimist.
Kavandatav alguskuupäev: 14.07.2017.
Kavandatav lõppkuupäev: 31.08.2017.
Pakkuja peab esitama pakkumuse tagatise summas 300 EUR vastavalt lihthanke dokumentides sätestatud tingimustele. Pakkumuse tagatise esitamise tõendina tuleb esitada krediidi- VÕI finantseerimisasutuse VÕI kindlustusandja garantiikiri VÕI maksekorralduse koopia (Hankija arvelduskonto a/a EE292200221025311485 Swedbank, selgitusena lisada "HANKE VIITENUMBER NING HANKE NIMETUS pakkumuse tagatis"). Tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni (RHS § 43 lg 1). Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4). Pakkumuse tagatis tagastatakse vastavalt riigihangete seaduses § 34 lg 6 sätestatule.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.07.2017 kell 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Saarepiiga pst T3
TALLINN, Eesti
Saarepiiga pst T3 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 13. juuli 2017
Tööde kestus 14.07.2017 - 31.08.2017