Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering elamukvartali rajamiseks.

12. juuli 2017
Saue Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Suur-Kirsimäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest kahele krundile (suurustega ca 1880 m²) kavandatakse üksikelamute rajamist, neljale krundile (suurustega ca 2000 m²) kahe korteriga elamute rajamist, üks sotsiaalmaa 50% (üldkasutatav maa) ja transpordimaa 50% krunt planeeritakse Seljaku tänava äärde, mis jääb enamjaolt haljasalaks (suurusega 1275 m²) ning kuhu rajab vald kergliiklustee. Krunt võõrandatakse tasuta vallale. Kaks transpordimaa krunti planeeritakse elamukruntidele juurdepääsude tagamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Detailplaneeringute avalikustamine toimub 24.07.2017 kuni 06.08.2017 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringute materjaliga.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 504 4684 rene.riis@hot.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 660 3335 info@projekt363.ee
Map-pin

Asukoht

Laagri, Saue vald, HARJUMAA, Eesti
 Laagri, Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala maa-ala 1,5 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 24.07.2017 - 06.08.2017