Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Algatatud keskkonnamõjude hindamine turbatootmise ala maavara kaevandamisloa taotlusele.

17. juuli 2017
Keskkonnaamet on algatanud keskkonnamõju hindamise (KMH) osaühing ASB Greenworld Eesti Nurme III turbatootmise ala maavara kaevandamisloa taotlusele. Taotletav Nurme III turbatootmise ala asub Pärnu maakonnas Sauga vallas Lavassaare turbamaardlas riigile kuuluval kinnistul Halinga metskond 39 (katastritunnus 73001:001:0818). Taotletava mäeeraldise pindala on 387,54 ha ja selle teenindusmaa pindala on 392,89 ha. Tegemist on uue mäeeraldisega, mille piires on järgmised maavarad: vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru on 983 tuh t, millest kaevandatav varu on 983 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 1739 tuh t, millest kaevandatav varu on 1522 tuh t. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 35 tuh t, maavara kasutatakse aianduses ja energeetikas. Loa taotletav kehtivusaeg on 30 aastat.
KMH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaameti Pärnu kontoris, tuba 206 (Roheline tn 64, Pärnu).

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
ASB Greenworld Eesti OÜ, Nurme, Tori vald
+372 445 9530 asbgreen@hot.ee
Map-pin

Asukoht

Tori vald, PÄRNUMAA, Eesti
 Tori vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Keskkonnamõjude hindamine