Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange turvapollarite ja tehnosüsteemide ehitustöödeks. Tähtaeg 14. august.

01. august 2017
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kuulutab välja hanke Toompea tänava turvapollarite tarneks ja Pikk jalg turvapollari ja tehnosüsteemide ehitustöödeks.
Tööde kestus: 3 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.08.2017 kell 11:00.
LISATEAVE
  Hankedokumentide ja hanketeate kohta täiendava informatsiooni saamiseks esitada pöördumine järgmisel e-posti aadressil: einar.kunnapuu@rkas.ee.
Hankedokumendid ja nende muudatused, samuti selgitused hanketeate ja hankedokumentide kohta avaldatakse üksnes Riigi Kinnisvara AS veebilehel, rubriigis „Hanked“, „Alla siseriikliku piirmääraga riigihanked“: http://www.rkas.ee/hanked-ja-pakkumised/alla-siseriiklikku-piirmaaraga-riigihanked. Selgitused avaldatakse RKASi veebilehel 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgitustaotluse laekumisest arvates.
Hankija ei ole kohustatud edastama ega edasta hankedokumente ega selgitusi e-posti teel ega muul viisil, v.a. kui see on tingitud Hankija sidevahendite, andmebaaside vm IT-lahenduse mittetoimimisest, mistõttu ei ole ajutiselt võimalik dokumente veebilehel avaldada.
Muudatused hanketeate kohta avaldatakse riiklikus riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/HankedOtsing.html. Hankemenetlusest huvitatud isikutel jälgida informatsiooni hanke kohta nii riigihangete registris kui ka RKASi veebilehel.
Hanke objektiks oleva Pikk jalg tänavaga on võimalik kohapeal tutvuda, milleks tuleb eelnevalt registreeruda: Einar Künnapuu einar.kunnapuu@rkas.ee , GSM 53083314.
Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi.
Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 606 3400 info@rkas.ee
Map-pin

Asukoht

Pikk jalg
TALLINN, Eesti
Pikk jalg,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 14. august 2017
Tööde kestus 3 kuud