Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liitumisühenduse ehituseks. Tähtaeg 10. august.

03. august 2017
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Harju maakond, Kuusalu vald, Salmistu küla, Kuru tee, Kiviaia tee, Rannakuru elektrivõrguga liitumiseks, LP3579/IP2906/TP0428. Tööd teostada vastavalt töö mahtude tabelile ja tööprojektile LP3579/IP2906/TP0428.
NB! Pakkumuses arvestada töö mahtude tabeli täiendava märkusega: LP3579 ühes 4-kohalises kilbis on 3 arvestit. Võib kasutada ka kolmekohalist soklile paigaldatavat kilpi (Kiviaia tee 6/8/10). TP0428 kaablimast 1 komplekt (võimalusel kasutada demonteeritud masti nr 2).
Kavandatav alguskuupäev: 11.08.2017.
Kavandatav lõppkuupäev: 30.09.2017.
Pakkumus peab olema tagatud 500 (viissada) euro suuruse krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või rahasumma deponeerimisega hankija arvelduskontole nr EE292200221025311485 Swedbankis. Garantiikirja originaal või maksekorralduse koopia (panga digitaalse templiga) lisada manusena pakkumusele. Garantiikiri peab vastama hankedokumentide vormis (Garantiikirja vorm) toodule ning kehtima vähemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast pakkumuse kehtivusaja lõppemist. Garantiikirja tellimisel kohustub pakkuja arvestama hankija õigusega muuta hankedokumente, mille tulemusena võib pikeneda pakkumuste esitamise tähtaeg ning sellest tulenevalt ka garantiikirja kehtivuse nõutav aeg. Pakkumuse kehtivuse pikendamisel kohustub pakkuja pikendama samaväärselt ka garantiikirja kehtivust. Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh. juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4).
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.08.2017 kell 13:30.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Salmistu, Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
,Salmistu, Kuusalu vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 10. august 2017
Tööde kestus 11.08.2017 - 30.09.2017