Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange riigiteede maakorraldustöödeks. Tähtaeg 15. august.

08. august 2017
Maanteeamet kuulutab välja hanke riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 194,7–196,6 Killinge kurvide, riigitee 22150 Elva–Puhja km 13,93–14,28 Puhja jalgtee, riigitee 7 Riia–Pihkva km 195,565 – 209,195 Tsiiruli–Missoküla lõigu, riigitee 40 Tartu–Tiksoja km 3,52–4,62 Tiksoja jalgtee ning riigitee 25150 Raiste–Osula–Varese km 7,359–10,533 Osula–Varese lõigu maakorraldustöödeks. Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 194,7–196,6 Killinge kurvide, riigitee 22150 Elva–Puhja km 13,93–14,28 Puhja jalgtee, riigitee 7 Riia–Pihkva km 195,565 – 209,195 Tsiiruli–Missoküla lõigu, riigitee 40 Tartu–Tiksoja km 3,52–4,62 Tiksoja jalgtee ning riigitee 25150 Raiste–Osula–Varese km 7,359–10,533 Osula–Varese lõigu maakorraldustööde tegemine vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele.
Tööde kestus: 9 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.08.2017 kell 10:00.
LISATEAVE
  A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.
B) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I Vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
620 1200, 611 9300 info@mnt.ee, maantee@mnt.ee
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 9 kuud
Esitamise tähtaeg 15. august 2017