Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidrite rekonstrueerimistöödeks. Tähtaeg 14. august.

08. august 2017
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Viljandimaa Tarvastu vald Vanausse AJ F2 ja Kuressaare AJ F2 rekonstrueerimistöödeks IS2842,IL4844. Tööd teostada vastavalt tabelile ja joonistele. Trafod saab kätte septembri keskel 2017.
Kavandatav alguskuupäev: 16.08.2017.
Kavandatav lõppkuupäev: 10.12.2017.
Pakkumus peab olema tagatud 300 euro suuruse krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või rahasumma deponeerimisega hankija arvelduskontole nr EE292200221025311485 Swedbankis. Garantiikirja originaal või maksekorralduse koopia (PANGA DIGITAALSE TEMPLIGA) lisada manusena pakkumusele. Garantiikiri peab vastama hankedokumentide vormis (Garantiikirja vorm) toodule ning kehtima vähemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul ärast pakkumuse kehtivusaja lõppemist. Garantiikirja tellimisel kohustub pakkuja arvestama hankija õigusega muuta hankedokumente, mille tulemusena võib pikeneda pakkumuste esitamise tähtaeg ning sellest tulenevalt ka garantiikirja kehtivuse nõutav aeg. Pakkumuse kehtivuse pikendamisel kohustub pakkuja pikendama samaväärselt ka garantiikirja kehtivust. Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh. juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4).
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.08.2017 kell 09:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Viljandi vald, VILJANDIMAA, Eesti
,Viljandi vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 14. august 2017
Tööde kestus 16.08.2017 - 10.12.2017