Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiomanikujärelevalveks. Tähtaeg 8. september.

15. august 2017
OÜ Loo Vesi kuulutab välja hanke omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenusele Kostivere ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi 1. etapi rekonstrueerimisel ja laiendamisel. Käesoleva riigihanke objektiks on omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Kostivere aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike ning reovee ülepumplate rekonstrueerimise ning rajamise 1. etapi elluviimisel.
Projekteerimis-ehitustööde elluviija hangitakse avaliku riigihanke teel (viitenumber riigihangete registris 190059).
Ehitustööde lepingu baseerub “kollase FIDIC’u” lepinguformaadile (FIDIC töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks, esimene väljaanne 1999). Kogu Kostivere aleviku ÜVK süsteemi ehitus-rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks on läbi viidud projekteerimistööd 2013.aastal (OÜ Merindorf töö nr 012025). Vähesel määral on seda järgnevatel aastatel korrigeeritud, kuid puudulikult, millest tulenevalt esineb projektis ebatäpsusi ja puudusi.
Käesolev hange hõlmab osa vajalikest aleviku ÜVK investeeringutest ehk teostamisele kuulub 1. etapp.
Peamiste tööde orienteeruvad mahud on alljärgnevad:
- veetorustike rekonstrueerimine, ca 2,2 km
- veetorustike rajamine, ca 0,4 km
- tuletõrjehüdrantide paigaldamine, 8 tk
- isevoolse kanali rekonstrueerimine, ca 0,4 km
- isevoolsete kanali rajamine, ca 1,6 km
- survekanalisatsioonitorustike rek, ca 0,3 km
- survekanalisatsioonitorustike rajamine, ca 0,4 km
- reovee ülepumplate paigaldamine, 3 tk
- reovee ülepumplate väljavahetamine, 1 tk
Teenuste ulatus on täpsemalt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, millega on võimalik tutvuda riigihangete registri vahendusel dokumentide allalaadimisel.
Teenus hõlmab omanikujärelevalve ning Inseneri teenuse osutamist Ehitustööde Täitmisaja jooksul ja Inseneri teenuse osutamist Puudustest Teatamise Ajavahemiku kestel.
Garantiiaegne järelevalve kestab kuni Täitmisaktide väljaandmiseni ehituslepingute Puudustest Teatamise Ajavahemiku lõpus. PAT asfaltkatetele on 5 aastat.
Ehitustööde Täitmisaeg 270 päeva (Alustamiskuupäevast).
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.09.2017 kell 15:00.
LISATEAVE
  Lisateavet saab Riigihangete Registrist Teabevahetuse töölehel, https://riigihanked.riik.ee
Punktis II.3) on esitatud lepingu kestus kokku nii ehitusperioodil (ehitustööde Täitmisajal, milleks on 270 päeva) kui ka Puudustest Teatamise Ajavahemiku 1. perioodil, milleks on kokku 24 kuud. Asfaltkatetele on PTA pikkuseks 5 aastat, kuid PTA 2. perioodi (järgmised 3 aastat) käesolev leping ei kata.
Lepingu keeleks on eesti keel.
Projekteerimis-ehitustööde teostaja hangitakse avaliku riigihanke teel (viitenumber 190059).

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Loo Vesi OÜ, Loo, Jõelähtme vald
+372 608 0705, +372 501 3590 loovesi@loovesi.ee
Map-pin

Asukoht

Kostivere, Jõelähtme vald, HARJUMAA, Eesti
,Kostivere, Jõelähtme vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Omanikujärelevalve
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 8. september 2017
Tööde kestus 33 kuud