Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange fiidri rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 23. august.

16. august 2017
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Viljandimaa, Viljandi vald, Viljandi-Vardi 15 kV fiidri rekonstrueerimiseks (IL3011). Tööd teostada vastavalt projektile (Töö nr IL3011).
Hankija tarnib alajaama (B70.020.002), mastivõimsuslüliti (B40.030.001), KP maakaablid (B20.060.002 ja B20.050.002) ning trafo (B60.010.001).
Kavandatav alguskuupäev: 28.08.2017.
Kavandatav lõppkuupäev: 29.12.2017.
Pakkumus peab olema tagatud 900 euro suuruse krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või rahasumma deponeerimisega hankija arvelduskontole nr EE292200221025311485 Swedbankis. Garantiikirja originaal või maksekorralduse koopia (panga digitaalse templiga) lisada manusena pakkumusele. Garantiikiri peab vastama hankedokumentide vormis (Garantiikirja vorm) toodule ning kehtima vähemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul ärast pakkumuse kehtivusaja lõppemist. Garantiikirja tellimisel kohustub pakkuja arvestama hankija õigusega muuta hankedokumente, mille tulemusena võib pikeneda pakkumuste esitamise tähtaeg ning sellest tulenevalt ka garantiikirja kehtivuse nõutav aeg. Pakkumuse kehtivuse pikendamisel kohustub pakkuja pikendama samaväärselt ka garantiikirja kehtivust. Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh. juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4).
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.08.2017 kell 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Viljandi vald, VILJANDIMAA, Eesti
,Viljandi vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 23. august 2017
Tööde kestus 28.08.2017 - 29.12.2017