Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange võrgu ümberehituseks. Tähtaeg 23. august.

17. august 2017
Elektrilevi OÜ kuulutab välja hanke Pärnu linn Haapsalu mnt Luha/Kroomi AJ võrgu ümberehitamiseks IS2689. Käesoleva projektiga IS2689 on lahendatud Pärnu linn Haapsalu mnt Luha/Kroomi AJ võrgu ümberehitamine IS2689.
NB! Teostada õhuliinide ümberehitus maakaabelliiniks kergliiklustee ehituse käigus ühistööna vastavalt projekti nr 16-067 (IS2689) mahule ja ühisobjekti ajagraafikule.
1. Kaabli torude ja kaevamise osas võtta koheselt ühendust OÜ Fooneksiga kes teostab tänavavalgustuse paigaldustöid. OÜ Fooneks on valmis teostama kaeve ja torude paigalduse tänavavalgustuse paigaldamise käigus. Leppida kokku tingimused OÜ Fooneksi teenuste kasutamiseks enne pakkumise esitamist.
2. Kaabellinide paigaldus peab toimuma kergliiklustee ajagraafikust lähtuvalt. Ajagraafiku mitte järgimisest tulenevad lisakulud ei kuulu täiendavalt tasumisele (nt asfalteerimine ühisosa alal või kergliiklustee aluspinna taastamine jms).
3. Õhuliinide demontaaž ja klientide üleviimine maakaabelliini toitele peab olema teostatud hiljemalt 41 nädala lõpuks, kui kergliiklustee ehitaja hakkab teostama asfalteerimistöid.
4. Ehitusdokumentatsiooni vormistamise ja objekti üleansdmisega Elektrilev OÜ-le on aega lepingu tähtajani.
5. Ehitustöödega tuleb alustada koheselt.
Kavandatav alguskuupäev: 24.08.2017.
Kavandatav lõppkuupäev: 24.11.2017.
Pakkumus peab olema tagatud 1000 (üks tuhat) euro suuruse krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või rahasumma deponeerimisega hankija arvelduskontole nr EE292200221025311485 Swedbankis. Garantiikirja originaal või maksekorralduse koopia (panga digitaalse templiga) lisada manusena pakkumusele. Garantiikiri peab vastama hankedokumentide vormis (Garantiikirja vorm) toodule ning kehtima vähemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast pakkumuse kehtivusaja lõppemist. Garantiikirja tellimisel kohustub pakkuja arvestama hankija õigusega muuta hankedokumente, mille tulemusena võib pikeneda pakkumuste esitamise tähtaeg ning sellest tulenevalt ka garantiikirja kehtivuse nõutav aeg. Pakkumuse kehtivuse pikendamisel kohustub pakkuja pikendama samaväärselt ka garantiikirja kehtivust. Tagatist ei tagastata Pakkujale kui Pakkuja võtab pakkumuse selle jõusoleku tähtaja jooksul tagasi, sh. juhul, kui ta keeldub Lepingut sõlmimast (RHS § 34 lg 5 ja § 53 lg 4).
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.08.2017 kell 10:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,PÄRNU, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 23. august 2017
Tööde kestus 24.08.2017 - 24.11.2017