Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange vooluhulgamõõtjate ostmiseks. Tähtaeg 5. september.

17. august 2017
AS Pärnu Vesi kuulutab välja hanke Pärnu reoveepuhastusjaama vooluhulgamõõtjate ostmiseks. Hankelepingu esemeks on uute vooluhulgamõõtjate soetamine Pärnu reoveelpuhastusjaama (Mõrra 29, Pärnu). Hangitavad ultraheli kulumõõtjad on mõeldud reovee taseme ja vooluhulga mõõtmiseks avakanalis mõõdurennis või mõõtülevoolul. Hankelepingu raames soetatakse 3 vooluhulgamõõtjat.
Tööde kestus: 90 päeva.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist. Igal hankementelusel osaleval isikul on õigus taotleda hankijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi hanketeate või hankedokumentide kohta kuni kaks tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist. Taotlus tuleb esitada e-riigihangete registri kaudu. Hankija edastab vastused samaaegselt kõigile hankes osalejatele e-riigihangete registri kaudu kahe tööpäeva jooksul alates taotluse hankijale laekumisest.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.09.2017 kell 11:00.
LISATEAVE
  Objektiga on võimalik tutvuda tööpäevadel kell 10:00-16:00 aadressil Mõrra 29, Pärnu eelneval kokkuleppel hankija kontaktisiku Mihkel Erendiga (e-post: mihkel@pvesi.ee, tel: 5330 7685).
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas etteantud struktuuri kohaselt, mis on pakkujale nähtav pakkumuse koostamisel.
Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.
Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel e-riigihangete keskkonnast tulenevate nõuete ja piirangutega. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-keskkonnas Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
Hankija võib kvalifitseerunud pakkujatega läbirääkimisi pidada tehniliste tingimuste ja lepingutingimuste ning pakkumuse maksumuse osas.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui pakutud maksumus ei vasta hankija võimalustele.
Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatelpõhjustel oma pakkumuse tagasi või keeldub hankelepingu sõlmimisest hankija poolt mõistlikult määratud tähtajaks, hankija vastavalt riigihangete seaduse § 53.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 445 5660 vesi@pvesi.ee
Map-pin

Asukoht

Mõrra 29
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Mõrra 29,PÄRNU, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. september 2017
Tööde kestus 90 päeva